Bên trong cửa hàng Walmart trước Black Friday

Những công việc cuối cùng để dỡ hàng hóa, sắp xếp lên kệ, tạo biển chỉ dẫn cho khách hàng đang được nhân viên Walmart thực hiện trước giờ mở cửa dịp Thứ sáu đen. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment