Bên trong cửa hàng Wal-Mart trước Thứ sáu đen

Những công việc cuối cùng để dỡ hàng hóa, sắp xếp lên kệ, tạo biển chỉ dẫn cho khách hàng đang được nhân viên Wal-Mart thực hiện trước giờ mở cửa dịp Thứ sáu đen. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment