Bé gái 12 tuổi đầu độc mẹ hai lần vì bị thu iPhone

Do mẹ thu điện thoại, bé gái sống tại Mỹ đã dùng thuốc tẩy để đầu độc mẹ của mình, nhưng cả hai lần bà mẹ đều kịp thời phát hiện. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment