‘Bầu trời mở ASEAN’: Hàng không Việt Nam đã sẵn sàng

Chỉ còn một tháng nữa Cộng đồng ASEAN sẽ đi vào hoạt động. Ở lĩnh vực hàng không, các nước sẽ hướng đến thị trường hàng không chung (Open sky), hay còn gọi là “Bầu trời mở ASEAN". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment