Bắt Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trường Sơn

(NLĐO)- Giả mạo hồ sơ, chữ ký khách hàng, ký khống giấy xác nhận kết quả giao dịch... Hồ Hoài Nam và Nguyễn Trung Thành, là Tổng và Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trường Sơn, vay 43,6 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa, không còn khả năng thanh toán. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment