Bắt nhóm thanh niên dùng kiếm truy sát nhau ở bệnh viện

Biết đối phương đến bệnh viện băng vết thương, thanh niên 24 tuổi cùng người trong nhóm mang kiếm đến truy tìm. Khi đến nơi, họ bị nhóm đối phương phản ứng rồi chém nhau loạn xạ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment