Bắt kẻ lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền tỷ ở Đà Nẵng

Vũ khoe quen biết nhiều cán bộ làm công tác tuyển dụng nhân sự khiến người cần việc tin tưởng đưa tiền tỷ cho anh ta. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment