Bắt đầu một mùa đông khắc nghiệt…

“Mẹ ơi, mẹ có biết là vừa có nổ lớn ở Paris và nhiều người chết lắm?”. Tôi nghe tiếng con trai mà không hiểu mấy. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment