Báo Tây viết về tranh cổ động thời kháng chiến ở Việt Nam

Một tác phẩm tuyên truyền trong bộ sưu tập Dogma do Richard di San Marzano lựa chọn và giới thiệu. Ảnh: CNN Từ cuộc chiến tranh thời hậu thuộc địa tới các trận đánh giành thống nhất khi Việt Nam tách thành hai miền sau Hiệp định... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment