Bạo loạn tại Mỹ vì Trump

Cuộc tuần hành ôn hòa ở Portland, Oregon với khoảng 4.000 người tham dự để phản đối Trump đắc cử đã nhanh chóng biến thành cuộc bạo loạn, theo CNN. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment