Báo Đức bị phóng hỏa sau khi đăng biếm họa của Charlie Hebdo

Một tờ báo ở Hamburg, Đức, sớm nay bị phóng hỏa sau khi đăng lại các bức biếm họa của Charlie Hebdo, tạp chí bị tấn công khủng bố hôm 7/1. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment