Bang New York đòi giải thể quỹ từ thiện của Trump

Tổng chưởng lý của bang New York cáo buộc Tổng thống Trump và quỹ từ thiện đứng tên ông hoạt động trái luật suốt 10 năm.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment