Bằng chứng của Trung Quốc trên Biển Đông không đáng tin

Học giả Bill Hayton (Anh) chỉ ra những điểm không đáng tin về một số bằng chứng trên Biển Đông, và cách các học giả Trung Quốc đang dần biến những chứng cứ này thành "sự thật". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment