Bàn làm việc bẩn như thế nào

Bạn có biết bàn làm việc bẩn gấp 400 lần so với bệ ngồi toilet và trung bình mỗi bàn phím máy tính chứa khoảng 7.500 con vi khuẩn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment