Bạn gái của tổng biên tập báo Pháp biết bạn trai sẽ bị giết

Jeannette Bougrab, bạn gái của tổng biên tập tạp chí châm biếm Charlie Hebdo Stéphane Charbonnier, từng nhiều lần cầu xin bạn trai rời khỏi Pháp, bởi bà biết mối nguy hiểm luôn đợi sẵn ông. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment