Bắn chết bạn vì tưởng… heo rừng

Đang đi săn trong rừng, thấy bụi rậm động đậy, nghĩ là lợn rừng nên Bốc giương súng bắn liên tiếp, khi tiến lại gần mới phát hiện đó là người bạn đi cùng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment