Bác sĩ Lương đối chất với điều tra viên về ‘lời khai theo bản mẫu’

Đối chất trước tòa, điều tra viên phủ nhận lời khai của bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Hòa Bình rằng được "chép" lời khai theo tài liệu công an cung cấp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment