Ba ngày chấn động ở Pháp

Hai nghi phạm là anh em có liên quan tới tổ chức khủng bố al-Qaeda cùng những kẻ đồng lõa chỉ trong ba ngày đã làm chấn động cả nước Pháp và toàn thế giới bằng những vụ thảm sát và bắt cóc con tin. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment