Apple lần đầu tiên tự bán iPhone hàng tân trang

Trước đó, những chiếc iPhone hàng tân trang (refurbished) của Apple chỉ bán qua các kênh bán lẻ khác. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment