Anonymous xem xét tấn công hệ thống PlayStation của IS

Sau khi xoá bỏ các tài khoản và trang web được cho là liên quan tới IS, Anonymous cho biết, họ đang xem xét tấn công vào PSN của mạng lưới khủng bố. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment