Anonymous – IS: Cuộc chiến của những quái kiệt

Anonymous cho biết đã đánh sập khoảng 20.000 tài khoản Twitter được cho có liên quan đến IS, nhưng có vẻ như nó không gây thiệt hại nhiều cho tổ chức khủng bố này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment