Anonymous có thể tấn công nhầm tài khoản của Tổng thống Mỹ Obama

Trong danh sách hơn 20.000 tài khoản Twitter đã bị nhóm hacker Anonymous đánh sập, có tên Tổng thống Mỹ Barack Obama, Nhà Trắng và tài khoản chính thức của BBC News.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment