Anonymous có đủ khả năng đe dọa IS?

Lịch sử đã chứng minh, Anonymous thường làm tốt những gì họ tuyên bố. Lần này, nhóm hacker nổi danh thế giới tuyên chiến với IS. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment