Anonymous bắt đầu tiết lộ danh tính các tài khoản của IS

Một trong 5.500 tài khoản mới bị đánh sập có thể bao gồm địa chỉ nhà của kẻ được xác định là chuyên gia tuyển dụng của IS ở châu Âu.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment