Anh em họ chuyên trộm logo ôtô

Với chiếc tuốc-nơ-vít, Sơn và Mạnh rủ nhau lòng vòng các phố, tìm ôtô sơ hở để cạy trộm logo, đem bán ở chợ Trời. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment