Android sẽ có thêm chức năng "phát hiện cơ thể người dùng"

 Một độc giả trên trang Android Police mới đây đã phát hiện một chức năng bảo mật mới mà Google sẽ mang đến trên phiên bản cập nhật của hệ điều hành Android, đó là chức năng tự động mở khóa điện thoại trên tay người dùng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment