Ấn Độ ngáng đường Trung Quốc ở biển Đông

Trung Quốc hôm 10-11 lên tiếng đón đầu về vấn đề biển Đông khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến thăm dài 3 ngày tới Nhật Bản. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment