Ám ảnh… thang máy

“Tòa nhà của chúng tôi có hai thang. Một thang đã hỏng từ lâu. Thang còn lại thì nghe thợ sửa chữa nói đã hỏng vòng bi nên khi chạy cứ lắc lư, kêu răng rắc. Mặc dù người lớn, trẻ em bị kẹt trong thang rồi bị cửa kẹp ngang chân nhưng những hộ ở trên... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment