Ai theo dõi hoạt động trên mạng của bạn?

Google và Facebook là các dịch vụ miễn phí nhưng cố gắng định danh người dùng để bán quảng cáo. Khi người dùng sử dụng Gmail, điện thoại Android hay viết status, họ đều bị các công ty này theo dõi, nghiên cứu hành vi. Qua đó, Google, Facebook sẽ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment