Ai ‘giải thoát’ cho Xuân Trường?

Xuân Trường đã có biểu hiện quá tải và mắc sai lầm trong trận giao hữu với Indonesia, vấn đề nằm ở chỗ anh đang phải làm quá nhiều việc. Ai sẽ chia sẻ gánh nặng này? Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment