ADB viện trợ hơn 200 triệu USD cho Nepal

Chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho biết Ngân hàng sẽ cung cấp ngay các hỗ trợ về tài chính cho Nepal từ Quỹ Cứu trợ thảm họa thiên nhiên châu Á Thái Bình Dương. Việc làm này nhằm đáp ứng ngay các nhu cầu nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment