90S: Chiến dịch kỳ công giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Gần 10.000 người góp sức vào nỗ lực giải cứu 13 thầy trò đội bóng nhí khỏi hang Tham Luang, kết thúc chiến dịch 18 ngày với quy mô lớn nhất lịch sử Thái Lan. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment