80.000 người biểu tình chống tham nhũng biến thành bạo lực ở Romania

Khoảng 80.000 người Romania, bao gồm công dân đang sống ở nước ngoài, đã xuống đường bày tỏ bất bình trước tình trạng tham nhũng tràn lan ở quê hương.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment