73 ngày Obama chuyển giao quyền lực cho Trump

Từ giờ tới ngày tân TT nhậm chức 20/1/2017, người dân Mỹ sẽ có 2 tổng thống: người đương nhiệm và người kế nhiệm. Đó sẽ là 73 ngày chuyển giao quyền lực tưởng như dài bất tận. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment