700.000 người Pháp tuần hành tưởng nhớ các nạn nhân khủng bố

Khoảng 700.000 người hôm qua xuống đường tuần hành ở khắp nước Pháp để tưởng nhớ 17 nạn nhân thiệt mạng trong ba vụ tấn công khủng bố liên tiếp trong tuần. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment