7 kết nối giữa ‘Avengers 2’ và ‘Captain America 3’

Trí thông minh nhân tạo Ultron gieo rắc nỗi kinh hoàng tại nhiều nơi trên thế giới lúc còn tồn tại. Điều đáng nói là Tony Stark/Iron Man chính là người chịu trách nhiệm cho sự ra đời của gã người máy. Đây là lý do để Đạo luật Đăng ký Siêu nhân ra... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment