7 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp thêm 8% từ 1/1/2015

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo đó, từ ngày 1/1/2015, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 7 nhóm đối tượng sẽ tăng 8%. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment