7 điểm không thể bỏ qua về ‘ngày quyết định’ Trump – Clinton

Donald Trump nỗ lực phá vỡ "bức tường xanh" của Hillary Clinton còn cựu ngoại trưởng hy vọng vào lá phiếu của làn sóng người gốc Latin vốn phản đối tỷ phú này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment