​500 ngày phá đường dây ma túy của đại gia Triệu Ký Voòng

3 lần bắt hụt Triệu Ký Voòng, cảnh sát đánh giá trùm ma túy 49 tuổi vô cùng ranh ma. 70 cảnh sát được huy động trong lần quyết định triệt phá đường dây ma túy của đại gia xứ Lạng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment