500 cặp vợ chồng tảo hôn ở vùng cao Quảng Ngãi

Trong 3 năm (2001-2013), 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi có 500 học sinh cấp hai đã lập gia đình, theo thống kê của ngành giáo dục. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment