5 thứ Apple đã làm trái ý Steve Jobs

Steve Jobs là người nổi tiếng bướng bỉnh. Ông luôn có những ý kiến mạnh mẽ về việc điều gì giúp các sản phẩm Apple trở nên tuyệt vời, thành công. Và với tính cách cũng như quyền lực của ông tại Apple, hầu như hiếm ai phản đối được Steve Jobs. Nhưng... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment