5 nghề có lương cao bất ngờ ở Mỹ

1. Người mua hàng thuê Theo Forbes, một người mua hàng thuê không thể sử dụng quá 100.000 USD trong nhiệm vụ mua quần áo và thức ăn - việc mà khách hàng của họ không muốn tốn quá nhiều thời gian để làm. Nhưng không chỉ việc có lương cao là tuyệt... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment