5 điều Steve Jobs từng chê bai và giờ đây Apple đang thực hiện

(Dân trí) - Steve Jobs nổi tiếng là một người “cứng đầu” với những ý tưởng mạnh mẽ giúp sản phẩm của Apple có những nét riêng đặc trưng. Tuy nhiên, khi không còn Steve Jobs, Apple đang có những thay đổi để phù hợp hơn với xu thế thị trường, thay vì mang nét riêng đặc trưng của chính mình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment