5 chiến dịch chấn động của Anonymous

Trước khi tuyên chiến với IS, nhóm hacker Anonymous còn khiến cả thế giới chú ý bằng hàng loạt vụ tấn công an ninh mạng, nhằm vào nhiều website chính phủ, các tổ chức, cá nhân. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment