5.000 lao động dôi dư của VNPT đi về đâu?

Tính đến hết năm 2014, sau nửa năm thực hiện Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng phê duyệt Đề án Tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014 - 2015, có 17.000 lao động tại các đơn vị viễn thông tỉnh trong tổng số 36.000 lao động của VNPT đã được... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment