300 tỷ đồng dành cho hoạt động Khoa học Công nghệ

(Dân trí) - Năm 2015 Chính phủ dành 300 tỷ đồng cho các hoạt động, dự án khoa học Công nghệ trên cả nước mang tính thiết thực, ứng dụng cao. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment