2.000 USD 4 tiếng thuê xe Rolls Royce đón dâu

Để thuê được xe siêu sang đón dâu trong 4 tiếng, khách hàng phải bỏ 1.500-2.000 USD. Vào mùa cưới, nhiều người muốn thuê phải đặt trước 2-3 tháng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment