2.000 người diễn tập chữa cháy cao ốc ở Sài Gòn

Trong 2 ngày diễn ra tổng duyệt và diễn tập PCCC cao ốc ở Sài Gòn, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP sẽ bị cấm lưu thông. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment