179 triệu cho văn phòng của Ủy viên Bộ Chính trị

Định mức máy móc, thiết bị văn phòng và phòng làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị tối đa 179,5 triệu đồng; của bộ trưởng 151,5 triệu đồng; viên chức cấp xã là 16 triệu đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment