15 bài tập giúp tiêu hao năng lượng nạp vào khi bạn ăn một bát phở

Một bát phở có giá trị năng lượng trung bình từ 450 - 500 kcal, để tiêu hao khối năng lượng này, bạn cần tập aerobic cường độ cao trong một giờ.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment